gerrekens

Jos en Brigitte Gerrekens

Directie

Nieuws


16-03-2023
Overtollige liquiditeiten onderneming
De vraag of een vermogensbestanddeel ondernemingsvermogen of privévermogen vormt, is in beginsel afhankelijk van de wil van de ondernemer. Zijn Lees meer..


16-03-2023
Keuze te laat gemaakt
Ingekomen werknemers, die onder de 30%-regeling voor de loonbelasting vallen, kunnen kiezen voor gedeeltelijke buitenlandse belastingplicht voor de Lees meer..


16-03-2023
Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming
Dit voorjaar stelt het ministerie van EZK meerdere subsidieregelingen open voor energie-innovatieprojecten en voor verduurzaming van de industrie. In Lees meer..


Meer nieuws